FANDOM


Wikia Biên Niên Ký xứ AlefA
Biên Niên Ký xứ AlefA là bộ tiểu thuyết thần thoại của tác giả Phạm Minh Thư. Tập đầu tiên Người Đẹp Ngủ Mê được bắt đầu viết vào năm 2012 và xuất bản vào tháng 9 năm 2015 với cả hai phiên bản Việt ngữ và Anh ngữ. Bản Anh ngữ được dịch bởi: Trần Thiện Phương Giáng, Đào Hoàng Linh và Nguyễn Hoàng Tường Vân. Dự kiến toàn bộ trường thiên sẽ bao gồm năm tập.
Trang bia alefa

Links


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên